Open Songs Terms

GODKÄNNANDE OM SAMTYCKE ENLIGT LAGEN FÖR GDPR – OPEN SONGS

Ny reglering om dataskydd

Den 25 maj 2018 införs en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Mycket är sig likt, men en förändring är att vi behöver ditt godkännande för att få använda den inspelning som vi gör av dig i SONG-O-MATIC.

Vi samlar och behandlar endast data för att göra ett konstnärligt verk. Du godkänner att Mitt Möllan med ombud Styggare & Snyggare AB (559152-7691) samlar in, lagrar och vidarebefordrar inspelningen till artisten Elee Loop inom ramarna för projektet Open Songs.

Din integritet och trygghet hos oss är viktig och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt i enlighet med lagen för GDPR. Vi samlar och sparar dina uppgifter och data endast den tid som är nödvändig, i detta fall till 2024. Du kan återkalla ditt godkännande att vi lagrar dina uppgifter när som helst genom att kontakta oss på info@mittmollan.se

Integritetsansvarig: Vanja Wickman